Elaborat za odobrenje lokacije skladišnog rezervoara za dizel gorivo

Zastita od eksplozija

O projektu:

Ishodovanje odobrenja lokacije za skladišni rezervoar za dizel gorivo zapremine 10m3 za objekat A200 na K.P. 4400/48 K.O. Bor 2

  • Mesto:Bor, Srbija
  • Godina izrade:2014
  • Oblast:Zaštita od eksplozija
  • Naručilac: RTB Bor

Ostali projekti: