Рабочая документация: ОХРАНАЯ И ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - Система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре – Stabilni sistem za detekeciju i dojavu požara

Zastita od pozara

O projektu:

Izrada radne dokumentacije za izvođenje stabilnog sistema detekcije i dojave požara za kompleks višespratnih stambenih zgrada površine 40.000 m2

Ostali projekti: