Glavni projekat stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara rekonstruisane TS 110/10kV "Beograd 1"

Zastita od pozara

O projektu:

Izrada stabilnog sistema za dojavu pozara sa 3d prikazom u zgradi razvodnog postrojenja a u okviru TS 110/10kV "Beograd 1". Neto površina /Sut+P+1/: 616.36 m2

Ostali projekti: