Glavni projekat za automatsku signalizaciju požara i Glavni projekat zaštite od požara u TS 110/10kV Beograd 22 (Barič)

Zastita od pozara

O projektu:

Izrada glavnog projekta zaštite od požara sa 3d prikazom u zgradi razvodnog postrojenja a u okviru TS 110/10kV "Beograd 22 (Barič)". Neto površina /Sut+P/: 642.95 m2

Ostali projekti: