Glavni projekat za izgradnju mikrorova za optički kabl i tipskih ormana za spoljašnju montažu za smeštaj telekomunikacione opreme na području Novog Beograda – SoftNET

Telekomunikacioni sistemi

O projektu:

Kapacitet zaštitne cevi je određen na osnovu dimenzija mikrorova i potreba investitora, pri čemu je usvojeno da se koriste cevi tipa 2DBmf – prečnik mikrocevi 10/8mm (spoljašnji/unutrašnji) i tipa 12DBmf – prečnik mikrocevi 5/3.5mm

  • Mesto:Novi Beograd, Srbija
  • Godina izrade:2011
  • Oblast:Telekomunikacioni sistemi
  • Naručilac: Softnet d.o.o

Ostali projekti: