KorProjekt

Znanje i iskustvo u projektovanju

Telekomunikacioni sistemi

Savremena rešenja za telekomunikacione sisteme

Elektroenergetske instalacije srednjeg i niskog napona

Kompletan inženjering i izrada projektne dokumentacije

Zaštita od požara

Kvalitet, pouzdanost i efikasnost kao imperativ

Zaštita od eksplozija

Tehnički nadzor, projektovanje, procena prema ATEX direktivama

Kontakt: +381 11 407 28 87 , office@korprojekt.rs

Spremnost i iskustvo naseg tima su garancija savremenog, efikasnog i ekonomski isplativog pristupa projektovanju.

TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE SREDNJEG I NISKOG NAPONA

ZAŠTITA OD POŽARA

ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA

O nama

O nama

Korprojekt vam nudi širok spektar projektnih rešenja, efikasnu izradu projektne dokumentacije i brze odgovore na projektne zadatke velike kompleksnosti.

Konstantnim ulaganjem u usavršavanje i obrazovanje zaposlenih, stalnim praćenjem i osvajanjem novih tehnologija, kao i primenom najviših standarda poslovne etike, stičemo poverenje korisnika i partnera.

Naši iskusni inženjeri, sa preko deset godina aktivnog rada u domaćim i inostranim kompanijama, omogućavaju nam da se uspešno suočimo sa najrazličitijim i najkompleksnijim zadacima.

Stručni tim Korprojekta raspolaže sledećim licencama Inženjerske komore i uverenjima MUP-a:


 • Licenca za odgovorne projektante telekomunikacionih mreža i sistema No. 353
 • Licenca za odgovorne izvođače radova telekomunikacionih mreža i sistema No. 453
 • Licenca za odgovorne projektante EE instalacija niskog i srednjeg napona No. 350
 • Licenca za odgovorne izvođače radova EE instalacija niskog i srednjeg napona No. 450
 • Licenca za odgovorne projektante termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike No. 330
 • Licenca za odgovorne izvođače radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike No. 430
 • Licenca za odgovorne projektante građevinskih konstrukcija i arhitektonskih projekata visokogradnje No. 317
 • Licenca za odgovorne izvođače radova građevinskih konstrukcija i arhitektonskih projekata visokogradnje No. 417
 • Licenca za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada No. 381
 • Licenca MUP-a: Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
 • Licenca MUP-a: Licenca za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
 • Uverenje MUP-a: licenca A za rad na poslovima izrade projekata zaštite od požara
 • Uverenje MUP-a: licenca A za rad na poslovima izrade projekata zaštite od požara
 • Uverenje MUP-a: licenca B1 za rad na stabilnim sistemima za gašenje požara
 • Uverenje MUP-a: licenca B2 za rad na stabilnim sistemima za detekciju i dojavu požara
 • Uverenje MUP-a: licenca B3 za rad na stabilnim sistemima za detekciju i dojavu eksplozivnih gasova
 • Uverenje MUP-a: licenca B4 za rad na Projektima analiza zona eksplozivnih opasnosti
 • Uverenje MUP-a: licenca B5 za rad na električnim instalacijama u Ex zonama
 • Sertifikat ISO 9001:2015 - Opseg primene: Izrada tehničke dokumentacije u okviru oblasti: građevinarstvo, mašinske instalacije, elektroenergtske instalacije srednjeg i niskog napona, telekomunikacioni sistemi, zaštita od požara, zaštita od eksplozija i usluge sistema obezbeđenja
 • Sertifikat ISO 14001:2015 - Opseg primene: Izrada tehničke dokumentacije u okviru oblasti: građevinarstvo, mašinske instalacije, elektroenergtske instalacije srednjeg i niskog napona, telekomunikacioni sistemi, zaštita od požara, zaštita od eksplozija i usluge sistema obezbeđenja
 • Sertifikat ISO 27001:2013 - Opseg primene: Izrada tehničke dokumentacije u okviru oblasti: građevinarstvo, mašinske instalacije, elektroenergtske instalacije srednjeg i niskog napona, telekomunikacioni sistemi, zaštita od požara, zaštita od eksplozija i usluge sistema obezbeđenja
 • Sertifikat OHSAS 18001:2007 - Opseg primene: Izrada tehničke dokumentacije u okviru oblasti: građevinarstvo, mašinske instalacije, elektroenergtske instalacije srednjeg i niskog napona, telekomunikacioni sistemi, zaštita od požara, zaštita od eksplozija i usluge sistema obezbeđenja

Telekomunikacioni sistemi

Nudimo savremena rešenja zasnovana na najnovijim tehnologijama, sistem integraciju, primenu gotovih i projektovanje novih rešenja, u skladu specefičnim zahtevima klijenata.

Optički kablovi

Koaksijalni kablovi

Upredeni kablovi

Strukturno kabliranje

Radio-bazne stanice

Video nadzor

Bežične mreže za prenos podataka

Protivprovalna zaštita

Kontrola pristupa

Interfonski sistemi

Evidencija radnog vremena

Sistemi za glasovno obaveštavanje i uzbunjivanje

EE instalacije srednjeg i niskog napona

Kompletan inženjering i izrada projekata novih elektroenergetskih mreža i sistema, projektovanje novih, kao i rekonstrukcija i modernizacija postojećih instalacija u industrijskim, stambenim i poslovnim prostorima

Instalacije opšte namene

Rasveta

Razvodna postrojenja

Uređaji za neprekidno napajanje

Agregati

Specifični potrošači

Posebno napajanje računarske opreme

Elektroenergetske infrastrukture

Sistemi za upravljanje i nadzor elektroenergetskih mreža (SCADA)

Zaštita od požara

Kvalitetna, pouzdana i efikasna izrada kompletnih rešenja u skladu sa zahtevima važećeg Zakona zaštite od požara i otklanjanje nedostataka konstatovanih rešenjima inspekcije MUP-a nakon vršenja redovnog inspekcijskog nadzora

Izrada Planova zaštite od požara

Izrada Pravila zaštite od požara

Izrada elaborata i glavnog projekta zaštite od požara

Izrada normativnih akata zaštite od požara i obuka radnika iz protivpožarne zaštite

Projektovanje stabilnih sistema za gašenje požara

Projektovanje stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara

Zaštita od eksplozija

Izrada tehničke dokumentacije i projektovanje instalacija elektrorenergetike, automatike i regulacije u eksplozivno ugroženim sredinama sa maksimalnim stepen odgovornosti i adekvatnim poznavanjem najnovijih propisa koji se odnose na ovu problematiku

Izrada analiza zona opasnosti

Projektovanje stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova

Projektovanje električnih instalacija u eksplozivno ugroženim sredinama

Izrada pravilnika za održavanje

Izrada elaborata za odobrenje lokacija

Kategorizacija osobina materijala iz procesa prema važećim standardima

Projekti

Izdvajamo projekte naših inženjera

Klijenti

Propisi i pravilniciPregled


Kontakt