Glavni projekat izgradnje UMTS bazne stanice (GPA BS) u mreži javnih mobilnih telekomunikacija "Telekom Srbija AD" "Starčevo UMTS" - PAU48, Pančevo

Telekomunikacioni sistemi

O projektu:

Izrada Glavnog projekta adaptacije BS (4.680 pretplatnika). Tip: Flexi WCDMA Common Nokia

  • Mesto:Pančevo, Srbija
  • Godina izrade:2010
  • Oblast:Telekomunikacioni sistemi
  • Naručilac: Telekom Srbija A.D

Ostali projekti: