Huvudprojekt för automatisk brandsignalering och Huvudprojekt för brandskydd i TS 110/10kV Beograd 22 (Baric)

Zastita od pozara

Om projektet:

Utformning av huvudprojektet för brandskydd med 3D-visualisering av en byggnad som matas av ställverk och inom ramen för TS 110/10kV "Beograd 22 (Baric)". Nettoarea /Sut+P/: 642.95 m2

Andra projekt: