Huvudprojekt för konstruktion av UMTS basstation (GPA BS) i ett nätverk av allmänna telekommunikationssystem "Telekom Srbija AD" "Starcevo UMTS" - PAU48, Pancevo

Telekomunikacioni sistemi

Om projektet:

Utformning av huvudprojekt inom BS-adaptering (4.680 abonnenter) Typ: Flexi WCDMA Common Nokia

  • Plats:Pančevo, Serbien
  • År:2010
  • Område:Telekommunikationssystem
  • Beställare:Telekom Srbija A.D

Andra projekt: