Рабочая документация: ОХРАНАЯ И ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ - Система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре – Den stabila detekterings- och larmsystem

Zastita od pozara

Om projektet:

Utformning av arbetsdokumentation för utförande av ett stabilt detekterings- och larmsystem för ett byggnadskomplex av bostadshus i flera våningar med ytan på 40.000 m2

Andra projekt: