Stabila detekterings- och larmsystems huvudprojekt för rekonstruerad TS 110/10kV "Beograd 1"

Zastita od pozara

Om projektet:

Skapande av stabila detekterings- och larmsystem med 3D-visualisering av en byggnad som matas av ställverk och inom ramen för TS 110/10kV "Belgrad 1". Nettoarea /Sut+P+1/: 616.36 m2.

Andra projekt: