KorProjekt

Kunskap och erfarenhet av projektering

Telekommunikationssystem

Moderna lösningar för telekommunikationssystem

Elektroenergetiska låg-och mellanspänningsinstallationer

Komplett konstruktion och skapande av projektdokumentation

Brandskydd

Kvalitet, säkerhet och effektivitet i fokus

Explosionsskydd

Teknisk övervakning, projektering, uppskattning enligt ATEX-direktiv

Kontakt: +381 11 407 28 87 , office@korprojekt.rs

Vårt teams erfarehet och kompetens garanterar modernt, effektivt och ekonomiskt lönsamt tillvägagångssätt vid projektering.

TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM

ELEKTROENERGETISKA LÅG- OCH MELLANSPÄNNINGSINSTALLATIONER

BRANDSKYDD

EXPLOSIONSSKYDD

O nama

OM OSS

Korprojekt erbjuder ett vitt spektrum av projektlösningar, ett effektivt skapande av projektdokumentation och snabba svar på komplexa projektuppgifter.

Tack vare vårt kontinuerliga arbete med fortbildning och vidareutbildning av våra anställda, vår bevakning och behärskande av den nya teknologin samt tillämpning av den högsta standarden förtjänar vi både våra kunders och medarbetares förtroende.

Våra erfarna ingenjörer som har arbetat aktivt i drygt 10 år för inhemska och utländska företag möjliggör att vi lyckas hantera de mest varierande och komplexa uppgifterna.

Korprojekts expertteam täcker samtliga licenser av Serbiens ingenjörskammare och MUP:s intyg (Inrikesdepartement):


 • Licensen för ansvariga projektledare inom telekommunikationssystem och nätverk No. 353
 • Licensen för ansvariga arbetsutförare inom telekommunikationssystem och nätverk No. 453
 • Licensen för ansvariga projektledare inom elektroenergetiska låg- och mellanspänningsinstallationer No. 350
 • Licensen för ansvariga arbetsutförare inom elektroenergetiska låg- och mellanspänningsinstallationer No. 450
 • Licensen för ansvariga projektledare inom termoteknik och energetik, process- och gasteknik No. 330
 • Licensen för ansvariga arbetsutförare inom termoteknik och energetik, process- och gasteknik No. 430
 • Licensen för ansvariga projektledare inom byggkonstruktion och arkitektprojekt inom byggnadskonstruktion No. 317
 • Licensen för ansvariga arbetsutförare inom byggkonstruktion och arkitektprojekt inom byggnadskonstruktion No. 417
 • Licensen för ansvarig ingenjör inom energetisk effektivitet av byggnader No. 381
 • MUP:s intyg: Licensen A för arbete med brandskyddsprojekt
 • MUP:s intyg: Licensen A för arbete med brandskyddsprojekt
 • MUP:s intyg: Licensen B1 för arbete med stabila system för brandsläckning
 • MUP:s intyg: Licensen B2 för arbete med stabila system för detektering och anmälning om brand
 • MUP:s intyg: Licensen B3 för arbete med stabila system för detektering och anmälning om brandfarliga gaser
 • MUP:s intyg: Licensen B4 för arbete med projekt inom klassning av explosionsfarliga områden
 • MUP:s intyg: Licensen B5 för arbete med elektriska installationer i EX-zoner

TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM

Vi erbjuder moderna lösningar som grundar sig på den nyaste teknologin, integrationssystem, tillämpning av färdiga och projektering av nya lösningar efter klienters specifika krav.

Optiska kablar

Koaxialkablar

Tvinnade kablar

Strukturerat kablage

Radiobasstationer

Videoövervakning

Trådlösa nätverk för dataöverföring

Inbrottsskydd

Åtkomstkontroll

Interfonsystem

Registrering av arbetstid

Ljud-varningssystem

ELEKTROENERGETISKA LÅG- OCH MELLANSPÄNNINGSINSTALLATIONER

Komplett konstruktion och skapande av nya projekt inom elektoenergetiska nätverk och system, projektering av nya samt rekonstruktion och modernisering av befintliga installationer i industriellt, bostads- och arbetsutrymme

Allmänna installationer

Belysning

Ställverk

Anordningar för kontinuerlig energiförsörjning

Aggregat

Specifika konsumenter

Speciell försörjning av datorutrustning

Elektroenergetiska infrastrukturer

Strömhanterings- och styrsystem (SCADA)

BRANDSKYDD

Säkert och effektivt skapande av nya lösningar i enlighet med Brandskyddslagens krav och undanröjande av brister som konstaterades av beslutet från MUP:s inspektion efter regelbunden inspektionsövervakning.

Skapande av brandskyddsplaner

Skapande av brandskyddsregler

Skapande av brandskydds framställning och huvudprojekt

Skapande av normativa handlingar och utbildning för anställda inom brandskydd

Projektering av stabila brandsläckningssystem

Projektering av stabila detekterings- och larmsystem

EXPLOSIONSSKYDD

Skapande av teknisk dokumentation och projektering av elektroenergetiska installationer, automatik och reglering i explosionsutsatta miljöer med den högsta ansvarsnivån och adekvat kunskap om de senaste reglerna kring denna problematik

Analys av riskzoner

Projektering av system för detektering av explosiva gaser

Projektering av elektriska installationer i explosionsutsatta miljöer

Skapande av underhållsreglemente

Skapande av skriftlig dokumentation för platsgodkännande

Kategorisering av materialegenskap från processer enligt gällande standarder

PROJEKT

Vi presenterar våra ingenjörers projekt

KLIENTER

Föreskrifter och reglerÖversikt


Kontakt